Om Poul Henningsen (1894 / 1967)

Det tidlige liv – En rebel efter eget design

 

 

 

 

Glem alt hvad du ved om dansk design og start forfra med Poul Henningsen eller ”PH”, som Poul Henningsen brugte som sin signatur; simpelt, funktionelt og lige til sagen. Alt hvad PH designede og producerede, fra arkitektur og møbler til sit virke som kulturkritikker og poet følger denne simple tanke. Nøglen til at forstå Poul Henningsens designfilosofi er at forstå hans baggrund. Poul Henningsen blev født i 1884 og havde en barndom, der for datiden blev betragtet som noget ukonventionel. Som barn af forfatter Agnes Henningsen, hendes fjerde, og den liberale forfatter Carl Ewald, blev PH født ind i nogle enormt kreative omgivelser. Et miljø der i sin natur udfordrede de traditionelle danske værdier. At hans forældre ikke bare accepterede, men også støttede op om det kreative, har uden tvivl betydet meget for Poul Henningsen, og banet vejen for hans senere valg af en mere utraditionel og kreativ karriere.

Man ser tydeligt fra begyndelsen af Poul Henningsens liv en lyst til at designe og skabe ting med sine egne hænder. I de tidligste år tog det form af ting han lavede fra arbejdsbænken. Dette var allerede fra en meget tidlig barndom. Senere manifesterede hans kreativitet sig i malerier, før han kom i lære som tømrer og senere som stenmurer. Disse tidligt erhvervede håndværksmæssige færdigheder gav ham ikke bare teoretisk viden om design, men en afgørende viden og nteresse i hvad der ville virke i praksis. Funktionalisten var født.

 

Provokatør, visionær, en udfordrer:

En grundlægger af futurismen

Herefter tog Poul Henningsens virke som designer, arkitekt, forfatter og kulturkritikker fart. Han var uhyrer arbejdsom, og satte konstant spørgsmålstegn ved hvad det ville sige at være dansk. Nogle gange gennem re-design af boliger, møbler og dagligdagsobjekter, men undertiden også gennem provokerende skrivning og tænkning af en mere politisk karakter.

 

To af de vigtigste ideer, der understreges af Poul Henningsens ethos i alle sider af hans kreative virke, er funktionalisme og egalitarisme. Poul Henningsen troede på, at godt design, funktionelle og æstetisk behagelige omgivelser, var allemandseje. Dette er filosofien bag alt hvad han gjorde, og det var også afsættet for PH’s møbeldesigns. Om han designede toværelses lejligheder i byen, eller om han skrev til tidsskrifterne var dette altid et tilbagevendende tema. For Poul Henningsen handlede det ikke kun om at forbedre livsstilen for den sociale elite og bourgeoisiet, men også om at gøre godt design tilgængeligt for arbejderklassen og den brede befolkning.

Udover sit arbejde som arkitekt, skrev Poul Henningsen også artikler for flere aviser og tidsskrifter. Han skrev en række revyer for de Københavnske teatre, han skrev digte og var redaktør på magasinet Kritisk Revy.

Et oplyst liv

Many of Poul Henningsen’s designs are as relevant today as they were in the first half of the 21st Century. Having become one of Denmark’s authorities on lighting theory, Poul Henningsen designed the PH lamp in 1925, a lighting icon inspired by the way natural light falls through the foliage of a tree, providing illumination that is devoid of obtrusive glare. A winner of a gold medal at the World Fair in Paris in the 1920s, today the PH lamp is still in manufacture and in extremely high demand.

Poul Henningsen uddannede sig på det Tekniske Selskabs Skole, og gik tre semestre på Polyteknisk Læreranstalt, og som en del af sit bidrag til dansk arkitektur, har Poul Henningsen designet flere huse, en fabrik, en del af Tivoli, indretningen af to teatre såvel som det danske designikon i verdensklasse, PH flyglet. PH designede også det smukke pianette og et klaver. Alle er de vedvarende designikoner. De tidligste versioner af PH’s arbejde kan findes og studeres på den permanente udstilling på Danmarks Designmuseum i Bredgade, det vil sige i samme gade, hvor showroomet for de nye PH flygler og møbler ligger.

 

Design til næste generation: Poul Henningsens møbler

Poul Henningsen designede også møbler. Mange af hans møbeldesigns blev dog aldrig sat i produktion til den brede befolkning i PH’s levetid, selvom det netop var PH’s tanke at udbrede det gode design til den brede befolkning.

PH var tydeligt inspireret at de tyske Bauhaus designteorier, og Poul Henningsen blev en pioneer indenfor funktionalismen i Danmark. Hans tro på at prioritere funktion over form eller “nytte før skønhed” blev udtrykt således i 1927 i magasinet Kritisk Revy: ”We do not desire a new form unless it is dictated by the objective”.

For det meste designede PH enkle og lette møbler, der undgik brugen af tunge materialer og udtryk i designet. Hovedideen bag møblerne var, at de skulle være praktiske, og efter Bauhaustraditionen lagde han vægt på brugen af materialer til industriel produktion. Poul Henningsen observerede ofte at løsningen til mange almindelige designproblemer kunne findes i naturen. Eksempler på dette findes ikke kun i PH lampen, men også i designet på Slangestolen og i hans borde.

 

 

 

 

 

Et træk ved de fleste PH møbler er, at benene er unikt designet for klart at skelne mellem, hvad der bærer og hvad der bæres – mellem det bærende og det bårne. Møbelbenene er derfor ofte adskilt visuelt fra rammen, eller også er rammen placeret på benenes yderste kanter. Derudover gjorde Poul Henningsen ofte møbelbenene så lette og diskrete som muligt for at skabe en illusion om, at hans møbler næsten synes at svæve over jorden.

Poul Henningsen var desuden opsat på at revolutionere de materialer der primært blev anvendt i datidens møbelfremstilling. Og når træ ikke blev tilsidesat til fordel for metal, følte Poul Henningsen det ofte nødvendig at tilføje træmøblerne særlig karakter f.eks. med brugen af de smalle paneler, beklæde panelerne med læder eller male træet og tilmed i højglans for at skabe ekstra liv og karakter til møblet. Historien går, at PH malede alle sine træmøbler i sit private hjem.

Office Desk, 1935

 

Poul Henningsen i hjemmet, siddende på Slangestolen foran PH flyglet.

 

Poul Henningsen sammen med
sin kone i arbejdsværelset.

 

Slangestolen, 1932

Pavestolen, 1932

Lænestolen, 1932

 

Poul Henningsen præsenterede i 1932 til “Købestævnet” i Fre-dericiaen messe for industriel design i Danmark på daværende tidspunkt – otte møbeldesigns i forkromede stålrør. Det var nyskabende i en dansk kontekst. Stålrørsmøblerne fik en del omtale i medierne på grund at deres ubetingede innovative karakteristika og naturligvis pri-mært, fordi møblernes modige og elegante former var lavet i stålrør. Poul Henningsens stålrørs-møbler blev dog aldrig masse- produceret eller markedsført i hans levetid. Det skyldes formentlig, at det kommercielle marked ikke var klar til, hvad der dengang blev opfattet som, “moderne” og “avantgarde” møbler. Desuden var produkti- onsteknologien i 1930’erne ikke avanceret nok til at producere Poul Henningsens sofistikerede designs. Med de snoede former og nyskabende brug af materialer var PH tyde-ligvis forud for sin tid. De først zudgaver blev derfor drejet og bukket i hånden af stærke smede.

Poul Henningsen er ikke kendt for sine møbeldesigns til trods for, at han designede over 50 forskellige møbler igennem årene fra 1919 og frem til midten af 50’erne.

Alligevel har hvert eneste PH møbel en historie at fortælle; hvad end det er relateret til det specifikke formål med designet, valg af materialer, brugen af farver eller de ergonomiske egenska- ber, som PH formentlig også var en af de første til at overveje ved design o konstruktion af møbler. Poul Henning- sen havde en klar vision med hvert enkelt møbel, og intet blev overladt til tilfældighederne. Derfor stilles der også meget bety- delige krav til fremstillingen af PH’s møbler – selv i dag med moderne fremstillingsmetoder – og oprindelige håndværkstraditioner er nødvendige og forudsætningen for fremstillingen af de nye PH møbler.

 

Poul Henningsen stående ved siden af PH flyglet.